Doe mee

DOE MEE

Welkom!

Maak deel uit van onze organisatie en ontdek op welke manier u ons kan steunen. 

Doneer
U bent geïnspireerd door Stichting Égaliterre? Word donateur! Ik steun Égaliterre op BE72 5230 8119 2816 (BIC: TRIOBEBB).

Legaat
U onderschrijft de ethiek van Stichting Égaliterre en wilt de eigendom van uw land delen met de stichting? Laat ons een bijeenkomst organiseren.

Cofinanciering
U wilt alleen of collectief land verwerven en handelen volgens de spirit van Égaliterre? Laat ons het land gezamenlijk financieren!
Stichting Égaliterre stelt als eigenaar en garantsteller van de gebruiksvoorwaarden en waarden een beheersovereenkomst met u op. Geïnteresseerd?

Deelname
Ambassadeur
Wilt u infoavonden, vergaderingen of conferenties organiseren voor Stichting Égaliterre?
Wilt u een referentiepersoon worden om te communiceren over de acties van Stichting Égaliterre?
Word ambassadeur om onze krachten voor een ​​gelijkheidsbeweging te bundelen!

Vrijwilliger
Wil je meewerken aan de verevening van middelen? Welkom!
Heb je tijd en vaardigheden om te delen? Word lid van een van de werkgroepen (communicatie, financiering, juridische, netwerk en andere acties)!
U wilt deelnemen aan een gelijke verdeling van middelen? Welkom!
U heeft tijd en vaardigheden en wil die inzetten voor het goede doel? Word lid van een van onze werkgroepen of teams voor communicatie, financiën, juridisch, netwerk en anderen!

Netwerk
Kent u mensen die ons willen steunen of heeft u (gehoord van) land dat zou kunnen worden geschonken aan Stichting Égaliterre?
Neem contact met ons op.

Sympathisanten
Jullie zijn égaliterre! Volg, deel en neem deel aan onze acties.

Bedankt!

Contacteer ons via info@egaliterre.be