Onze organisatie

Stichting Égaliterre staat onder leiding van een raad van bestuur, die de kern van de organisatie vormt. De biodiversiteitsraad en de ethische commissie houden toezicht op het implementeren van egalitaire waarden en bieden ondersteuning.

Égaliterre kan zich wortelen dankzij een actief netwerk van partners en vrijwilligers.

Égaliterre kan groeien dankzij haar donateurs. 

Égaliterre kan zich vertakken dankzij haar ambassadeurs en sympathisanten die haar waarden delen.

‘Laat ons het bos zijn dat gelijkheid, vrede en diversiteit doet groeien.’

Égaliterre kan openbloeien in de training die ze geeft aan iedereen die zelfvoorzienend wil worden en wil inzetten voor gelijkwaardig en eerlijk delen. Dat werpt dat zijn vruchten af!