Manifest

Manifest ÉGALITERRE


Voor vrede en zelfvoorziening
Laten we ons land gelijk verdelen!


Wensen
We willen vrede en zelfvoorziening

Wet
Onze interacties bepalen onze rechten.

Vaststelling
De ongelijke verdeling van middelen creëert een heerschappij die leed en conflict veroorzaken.

Uitgangspunt
Gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen brengt menselijke relaties tot stand.

Acties
We verdelen onze middelen eerlijk om iedereen een gelijk recht te geven om zelfvoorzienend te leven.
We passen onze praktijken vrijwillig aan de capaciteiten van onze planeet aan.
We delen de expertise die ons in staat stelt zelfvoorzienend te zijn en de biodiversiteit bevorderen.
We herstellen de oorspronkelijke vrije toegang tot natuurlijke hulpbronnen.

Oproep
Laten we samen bijdragen aan sociale en ecologische rechtvaardigheid!
Laten we onze expertise delen en onze middelen gelijk verdelen!
Voor vrede en zelfvoorziening.

Tekenen