Waarden

Stichting Égaliterre streeft naar een gelijkmatige verdeling van de landhulpbronnen om onrechtvaardigheden die tot dodelijke conflicten leiden te verminderen. We moedigen individuele en collectieve zelfvoorziening aan, zodat iedereen zijn voordeel kan doen bij gediversifieerd, gratis, duurzaam en vreedzaam delen.

Gelijkheid
We erkennen de intrinsieke waarde van elk individu. Een gelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen is onze belangrijkste prioriteit. Op deze manier faciliteren we interpersoonlijke waardering en willen we de menselijke diversiteit in vreedzame relaties tot uitdrukking laten komen.

Solidariteit
We stellen grote ongelijkheden vast in de verdeling van de natuurlijke hulpbronnen en maken ons samen sterk om dit in evenwicht te brengen. 

Biodiversiteit
Stichting Égaliterre bevordert de biodiversiteit.
Met de steun van haar “Biodiversiteitsadviesraad” biedt Stichting Égaliterre voor elk van haar percelen specifieke begeleiding, opvolging en advies.

Vrijheid
Stichting Égaliterre stimuleert individuele en collectieve zelfvoorziening. We bieden trainingen zodat elk individu aan zijn behoeften kan voldoen en zelf kan beslissen welke onderlinge afhankelijkheden voor hem of haar gunstig zijn.
Democratie begint met individuele vrijheid – vrij van ongelijke sociale beperkingen

“Diversiteit ontstaat waar vrije wezens elkaar ontmoeten en het is onze grootste troef.”